Kimmelux - Yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

 

1. Toimituslausekkeet

2. Vastaanotto

3. Kuljetus

4. Varastointi

5. Käsittely

6. Tilaukseen liittyvät huomioitavat asiat
  

6.1 Tilauksen peruuttaminen
    

6.2 Palautukset
    

6.3 Toimituksen viivästyminen
    

6.4 Kuljetusvaurio ja korvauksen hakeminen kuljetusvakuutuksesta
    

6.5 Virheellinen tuote
    

6.6 Väärä tai puuttuva tuote
  

 6.7 Asennettaessa rikkoontunut tuote
    

6.8 Maksuehdot

7. Laadun arviointi

8. Eristyslasien takuu

9. Noudatettava lainsäädäntö ja muut huomioitavat asiat


1. Toimituslausekkeet

Käytämme yleisesti seuraavia Finnterms 2001 – toimitustapalausekkeita. Alla on selitetty riskin siirtyminen myyjältä ostajalle, kustannusten jakautuminen ja lähetyksen vakuuttaminen.

Tavarakaupassa vallitsee sopimusvapaus, joten kauppasopimuksissa voidaan sopia erikoisehdoista Finnterms -lausekkeiden sitä estämättä.

NOL
Noudettuna lähettäjältä (entinen EXW) (nimetty lähtöpaikka)

Riski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu nimetyssä tai tavanomaisessa toimipaikassa sovittuna ajankohtana. Tuotetta ei ole pakattu kuljetusta varten ellei toisin sovita. Mahdollinen pakkaus veloitetaan erikseen.

Ostaja vakuuttaa tahtoessaan toimituksen.

FCA
Vapaasti rahdinkuljettajalla (nimetty lähtöpaikka)

Myyjä toimittaa tavaran ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle sovittuna ajankohtana nimetyssä paikassa tai nimetyllä paikkakunnalla.

Jos toimituspaikka on myyjän toimitiloissa, riski siirtyy ostajalle, kun myyjä on lastannut tavaran rahdinkuljettajan kuljetusvälineeseen. Jos myyjä toimittaa kontin terminaaliin, riski siirtyy, kun kontti luovutetaan terminaalialueelle. Jos tavaran luovutus rahdinkuljettajalle tapahtuu muussa toimituspaikassa, vastaa myyjä tavaran kuljetuksesta rahdinkuljettajalle, mutta ei lastauksesta.

Jos ostaja jättää nimeämättä rahdinkuljettajan, jota haluaa käyttää, on myyjällä oikeus valita kuljettaja.

Ostaja tekee kuljetussopimuksen omalla kustannuksellaan ja vastaa rahdinkuljettajalle toimittamisen jälkeisistä kustannuksista ja riskeistä. Ostaja myös vakuuttaa tahtoessaan toimituksen.

CPT
Kuljetus maksettuna (nimetty määräpaikka)

Myyjä toimittaa tavaran nimeämälleen ensimmäiselle rahdinkuljettajalle ja tekee rahtisopimuksen omalla kustannuksellaan sovittuun määräpaikkaan. Myyjä pakkaa tavaran kuljetusta varten yleisen alalla vallitsevan kuljetustavan mukaisesti.

Jos luovutus tapahtuu myyjän toimitiloissa, riski siirtyy ostajalle, kun myyjä on lastannut tavarat rahdinkuljettajan ajoneuvoon (ei koske rautatiekuljetuksia). Jos myyjä toimittaa kontin terminaaliin, riski siirtyy, kun kontti luovutetaan rahdinkuljettajalle tai hänen edustajalle.

Myyjä vakuuttaa tavaran rahdinkuljettajalle asti, ostaja siitä eteenpäin.

CIP
Kuljetus ja vakuutus maksettuna (nimetty määräpaikka)

Myyjä toimittaa tavaran nimeämälleen ensimmäiselle rahdinkuljettajalle ja tekee rahtisopimuksen omalla kustannuksellaan sovittuun määräpaikkaan. Myyjä pakkaa tavaran kuljetusta varten yleisen alalla vallitsevan kauppatavan mukaisesti.

Jos luovutus tapahtuu myyjän toimitiloissa, riski siirtyy ostajalle, kun myyjä on lastannut tavarat rahdinkuljettajan ajoneuvoon (ei koske rautatiekuljetuksia). Jos myyjä toimittaa kontin terminaaliin, riski siirtyy, kun kontti luovutetaan rahdinkuljettajalle tai hänen edustajalle.

Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan hyväksi nimettyyn määräpaikkaan asti.

 

2. Vastaanotto

Vastaanottaessa lähetystä on pakkaus tarkistettava huolellisesti. Kaikki näkyvät vahingot pakkauksessa ja tuotteissa on merkittävä rahtikirjaan. Pakkauksesta on hyvä ottaa myös valokuva, jos mahdollista. Piilovaurioista on huomautettava rahdinkuljettajalle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua lähetyksen vastaanottamisesta. Lisäohjeita löytyy kohdasta 6.4 Kuljetusvaurio ja korvauksen hakeminen kuljetusvakuutuksesta.

Tuotteen mahdollisista virheistä, puuttuvista tai vääristä tuotteista on ilmoitettava viipymättä myyjälle. Näin varmistetaan korvaavan tuotteen nopea toimittaminen. Jos tuotteessa havaitaan virhe, sitä ei saa asentaa. Lisäohjeita löytyy kohdista 6.5 Virheellinen tuote ja 6.6 Väärä tai puuttuva tuote.


3. Kuljetus

Lasi kuljetetaan aina pystyasennossa. Lasin reunat tulee suojata kolhuilta ja estää lasin pinnan naarmuuntuminen kuljetuksen aikana. Lasipakkaukset, kuten laatikot, pukit ja lavat, tulee nostaa vain pakkausten tukipisteistä.


4. Varastointi

Lasi tulee säilyttää aina pystyasennossa asetettuna kohtisuoraan alustalleen. Alustan ja lasin väliin täytyy laittaa tarpeeksi vahvat pehmeähköt suojakappaleet (lauta, lankku, muovi, kumi jne.), jotta lasin reuna ei pääse painumaan kovaa alustaa vasten. Esimerkiksi pahvi ei ole tarpeeksi vahva materiaali tähän tarkoitukseen, koska lasin kulmat voivat painua pahvin läpi. Suojakappaleet nostavat lasin irti maasta, jolloin estetään myös maasta nousevaa kosteutta vahingoittamasta lasia.

Lasi tulee suojata sementtipölyltä, sateelta, kohtisuoralta auringonvalolta, hitsaus- ja hiontakipinöiltä, betonisilta valumavesiltä, nopeilta lämpötilan vaihteluilta sekä lämpötilaeroilta lasin keski- ja reuna-alueilla. Pitkäaikaisessa säilytyksessä lasi säilytetään ilmastoidussa ja kuivassa tilassa. Kysy myös mahdollisista lisäohjeista erikoislasien, kuten palolasien ja laminoitujen lasien, säilyttämiseen.


5. Käsittely

Lasi on hauras ja rikkoutuva materiaali, joten sitä on ehdottomasti käsiteltävä huolella. Lasin arimmat kohdat ovat reunat ja kulmat. Lasia ei saa koskaan työntää reunan varassa tai kääntää kulmiensa ympäri. Lasi voidaan kääntää nostamalla (tarvittaessa imukuppien avulla) tai kääntämisen tulee tapahtua koko lasin reunan varassa. Jos kääntöalustana käytetään pehmeää materiaalia, tulee sitä olla koko matkalla lasireunan alla.

Lasia käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita ja kuivia suojakäsineitä. Lasiin ei tule koskea käsin, jos käsissä voi olla jäämiä silikonista. Lasien käsittelyssä ei saa käyttää mitään teräviä, metallisia tai hankaavia työvälineitä, jotka saattavat vahingossa naarmuttaa lasin pintaa (esim. työhaalarin soljet ja nepparit, puukot, terät).

Jos lasiin tule särö, ei lasia saa käyttää tai asentaa, koska rikkoutumisen vaara ja henkilövahinkojen syntymisen uhka ovat silloin suuria. Henkilövahinkojen välttämiseksi on lasia käsiteltäessä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojahanskoja, rannesuojia ja suojalaseja.


6. Tilaukseen liittyvät huomioitavat asiat

6.1 Tilauksen peruuttaminen

Vakiomittaisen varastotuotteemme pakkaamattoman ja toimittamattoman tilauksen voi peruuttaa ilman peruutuskustannuksia.

Jos tuote on tilattu mittatilaustyönä, veloitetaan kauppahinnasta tietty osuus sen mukaan, miten pitkälle tuotteen valmistusprosessi on edennyt ja onko tuotekohtaisten raaka-aineiden hankinta aloitettu.

6.2 Palautukset

Pääsääntöisesti tuotteillamme ei ole palautusoikeutta. Mahdollisista palautuksista on aina sovittava erikseen.

6.3 Toimituksen viivästyminen

Lasi on hauras ja rikkoontuva materiaali. Lasituotteiden valmistuksen eri vaiheissa ja kuljetuksen aikana voi sattua rikkoontumisia, jotka vaikuttuvat toimitusaikaan. Kolmannen osapuolen (esim. asentaja tai työkonevuokraamo) kanssa ei tule sopia etukäteen asennus- tai muuta aikaa ennen lasien vastaanottamista.

Kimmelux Oy ei vastaa mahdollisessa toimituksen viivästymistilanteessa kolmannen osapuolen (esim. asentajan tai työkonevuokraamojen) ylimääräisistä kustannuksista. Emme myöskään sitoudu maksamaan mahdollisia viivästyssakkoja.

6.4 Kuljetusvaurio ja korvauksen hakeminen kuljetusvakuutuksesta

Kuljetusvaurion varalta lähetyksen pakkaus on tarkistettava tavaraa vastaanottaessa. Kaikki näkyvät vahingot on merkittävä rahtikirjaan. Pakkauksen vahingoista on myös hyvä ottaa valokuva, jos mahdollista. Piilovaurioista on huomautettava rahdinkuljettajalle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua lähetyksen vastaanottamisesta.

Rahdinkuljettajalla ja/tai vakuutusyhtiöllä on oikeus tarkastaa vahingoittunut lähetys. Luvan kysyminen molemmilta tahoilta on suotavaa ennen tavaran hävittämistä.

Vaurioitunut lähetys kannattaa säilyttää erillään muista laseista, jotta vahinko ei pääse kasvamaan. Lähetys tulee säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa, eikä sitä tule lähteä kuljettamaan.

Korvauksen hakeminen kuljetusvakuutuksesta

Jos kuljetus on vakuutettu Lähitapiola Vakuutusyhtiöllä asiakkaan puolesta (toimituslauseke CIP), tulee asiakkaan hakea vakuutusyhtiöltä korvausta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta tulee ilmoittaa Lähitapiola Vakuutusyhtiölle sekä rahdinkuljettajalle välittömästi.

Seuraavat vahinkoon liittyvät asiakirjat tulee liittää vahinkoilmoituksen mukaan: kauppalasku, rahtikirja, reklamaatio rahdinkuljettajalle sekä mahdolliset valokuvat.

Vakuutusyhtiön verkkosivuilta löytyy valmis reklamaatiopohja rahdinkuljettajalle sekä verkkosivuilla täytettävä vahinkoilmoituslomake vakuutusyhtiölle.

http://www.lahitapiola.fi/www/Yritysasiakkaat/Omaisuus+ja+toiminta/Vahinko_ja_korvaus/Omaisuusvahinko/etusivu.htm

Asiakirjat voi liittää hakemuksen mukaan lomakkeen kautta. Ne voi myös postittaa vastauslähetykuorella:

http://www.lahitapiola.fi/NR/rdonlyres/5FDA631A-4EF8-4E84-8C4D-E5AED4C8574B/0/Kuljetusvahingon_vastauslahetystunnus.pdf

tai voit faksata ne numeroon 020 605 1053

Lisätietoja voi kysyä Kuljetusvahinkojen asiantuntijayksiköltä numerosta 09 453 3977.

6.5 Virheellinen tuote

Jos tuotteessa havaitaan virhe, tuotetta ei saa asentaa. Kimmelux Oy ei vastaa mahdollisen korvaavan tuotteen asentamisesta johtuvista kuluista tai mahdollisesti asennuksesta aiheutuneista vahingoista.

Virheellisestä tuotteesta ja virheen laadusta tulee ilmoittaa välittömästi, kun virhe on havaittu.

Virhetilanteissa toimimme kauppalain, asiakkaan kanssa mahdollisesti tehtyjen keskinäisten sopimusten, yleisen kauppatavan ja/tai yleisen käytännön ohjeistamalla tavalla. Jos virheestä ilmoittaa kuluttaja, toimimme kuluttajaviraston ohjeiden ja kuluttajasuojalain velvoittamalla tavalla.

6.6 Väärä tai puuttuva tuote

Jos asiakkaalle on toimitettu eri kuin tilausvahvistuksessa esitetty tuote tai toimituksesta puuttuu tuote/tuotteita, toimittaa Kimmelux Oy asiakkaalle oikean korvaavan tuotteen. Kimmelux Oy vastaa väärän tuotteen palautuskustannuksista. Palautuksista on aina ilmoitettava ja sovittava etukäteen. Korvaavan tuotteen toimittamisen edellytyksenä on, että tuotetta ei ole asennettu paikalleen.

6.7 Asennettaessa rikkoontunut tuote

Asennuksessa rikkoontunutta tuotetta ei korvata. On huomioitava, että lasi ei rikkoonnu itsestään. Yleensä rikkoontumisen syynä on lasin aikaisemmin saama osuma kuljetuksen tai asennuksen aikana. Paljas lasipinta on erittäin arka kolhuille. Pienikin osuma esimerkiksi laatta- tai kivipintaan riittää rikkomaan lasin.

6.8 Maksuehdot

Laskutamme tiliasiakkaita. Jos tiliä ei ole avattu, maksutapana käytetään ennakkolaskua tai käteistä. Ennakkolaskulla maksetut tuotteet toimitetaan, kun maksusuoritus näkyy Kimmelux Oy:n tilillä.

Tarkistamme ennen ensimmästä laskutusta yritysten luottotiedot. Tiliasiakkaiden kanssa noudatetaan sovittua maksuehtoa. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorkoa.

7. Laadun arviointi

Lasin laatua tarkastellaan SFS-EN standardien mukaisesti, ellei erikseen toisin mainita tai sovita. Yleensä lasia tarkastellaan kahden metrin (2m) katseluetäisyydeltä kohtisuoraan lasipintaa vasten normaalissa päivänvalossa ilman taustavaloa tai suoraa auringon paistetta. Virheet, joita ei näin tarkastellen havaita, ovat pääsääntöisesti sallittuja. Laadun tarkistuksessa noudatetaan eurooppalaisia rakennuslasia koskevia standardeja, ellei yleinen käytäntö kyseisen tuotteen tai asiakkaan kohdalla tästä poikkea.

8. Eristyslasien takuu

Annamme eristyslaseillemme 5 vuoden takuun seuraavien takuuehtojen mukaisesti (Lähde: Suomen Tasolasiyhdistys Ry, Rakennuslasin vastaanottoa, käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja reklamointia käsittelevät ohjeet sekä eristyslasielementtejä koskevat takuuehdot, sivu 4).

9. Noudatettava lainsäädäntö ja muut huomioitavat asiat

Yritysten välisessä kaupankäynnissä noudatetaan pääsääntöisesti tahdonvaltaista kauppalakia. Lakia sovelletaan, mikäli sopimuksella ei muuta ole kaupan osapuolten välillä sovittu tai ellei vallitsevan käytännön tai kauppatavan mukaan tule toimia toisin.

Jos välitätte tuotteemme sellaisenaan tai osana muuta tuotetta kuluttajalle, sitoo teitä kuluttajan kanssa tehdyssä kaupassa kuluttajansuojalaki. Kimmelux Oy:n kanssa tekemässänne kaupassa ei kuitenkaan sovelleta kuluttajansuojalakia.

Kimmeluxin kanssa käytyyn kaupankäyntiin liittyvä kirjallinen yhteydenpito on luottamuksellista. Sähköposteja, fakseja, kirjeitä tai muita dokumentteja ei tule lähettää kolmannelle osapuolelle ilman Kimmelux Oy:ltä saatua lupaa.

Yleiset toimitusehdot yksityisasiakkaille

1. Toimituslausekkeet

2. Vastaanotto


3. Kuljetus


4. Varastointi


5. Käsittely


6. Tilaukseen liittyvät huomioitavat asiat


6.1 Tilauksen peruuttaminen

 

6.2 Palautukset

6.3 Toimituksen viivästyminen

6.4 Kuljetusvaurio ja korvauksen hakeminen kuljetusvakuutuksesta

 
  
6.5 Virheellinen tuote

 
  
6.6 Väärä tai puuttuva tuote

  
 
6.7 Asennettaessa rikkoontunut tuote

 
  
6.8 Maksuehdot


7. Laadun arvioint
i


8. Eristyslasien takuu


1. Toimituslausekkeet

Käytämme yleisesti seuraavia Finnterms 2001 – toimitustapalausekkeita. Alla on selitetty riskin siirtyminen myyjältä ostajalle, kustannusten jakautuminen ja lähetyksen vakuuttaminen.

Tavarakaupassa vallitsee sopimusvapaus, joten kauppasopimuksissa voidaan sopia erikoisehdoista Finnterms -lausekkeiden sitä estämättä.

NOL
Noudettuna lähettäjältä (entinen EXW) (nimetty lähtöpaikka)

Riski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu nimetyssä tai tavanomaisessa toimipaikassa sovittuna ajankohtana. Tuotetta ei ole pakattu kuljetusta varten ellei toisin sovita. Mahdollinen pakkaus veloitetaan erikseen.

Ostaja vakuuttaa tahtoessaan toimituksen.

CIP
Kuljetus ja vakuutus maksettuna (nimetty määräpaikka)

Myyjä toimittaa tavaran nimeämälleen ensimmäiselle rahdinkuljettajalle ja tekee rahtisopimuksen omalla kustannuksellaan sovittuun määräpaikkaan. Myyjä pakkaa tavaran kuljetusta varten yleisen alalla vallitsevan kauppatavan mukaisesti.

Jos luovutus tapahtuu myyjän toimitiloissa, riski siirtyy ostajalle, kun myyjä on lastannut tavarat rahdinkuljettajan ajoneuvoon (ei koske rautatiekuljetuksia). Jos myyjä toimittaa kontin terminaaliin, riski siirtyy, kun kontti luovutetaan rahdinkuljettajalle tai hänen edustajalle.

Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan hyväksi nimettyyn määräpaikkaan asti.

 

2. Vastaanotto

Vastaanottaessa lähetystä on pakkaus tarkistettava huolellisesti. Kaikki näkyvät vahingot pakkauksessa ja tuotteissa on merkittävä rahtikirjaan. Pakkauksesta on hyvä ottaa myös valokuva, jos mahdollista. Piilovaurioista on huomautettava rahdinkuljettajalle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua lähetyksen vastaanottamisesta. Lisäohjeita löytyy kohdasta 6.4 Kuljetusvaurio ja korvauksen hakeminen kuljetusvakuutuksesta.

Tuotteen mahdollisista virheistä, puuttuvista tai vääristä tuotteista on ilmoitettava viipymättä myyjälle. Näin varmistetaan korvaavan tuotteen nopea toimittaminen. Jos tuotteessa havaitaan virhe, sitä ei saa asentaa. Lisäohjeita löytyy kohdista 6.5 Virheellinen tuote ja 6.6 Väärä tai puuttuva tuote.


3. Kuljetus

Lasi kuljetetaan aina pystyasennossa. Lasin reunat tulee suojata kolhuilta ja estää lasin pinnan naarmuuntuminen kuljetuksen aikana. Lasipakkaukset, kuten laatikot, pukit ja lavat, tulee nostaa vain pakkausten tukipisteistä.


4. Varastointi

Lasi tulee säilyttää aina pystyasennossa asetettuna kohtisuoraan alustalleen. Alustan ja lasin väliin täytyy laittaa tarpeeksi vahvat pehmeähköt suojakappaleet (lauta, lankku, muovi, kumi jne.), jotta lasin reuna ei pääse painumaan kovaa alustaa vasten. Esimerkiksi pahvi ei ole tarpeeksi vahva materiaali tähän tarkoitukseen, koska lasin kulmat voivat painua pahvin läpi. Suojakappaleet nostavat lasin irti maasta, jolloin estetään myös maasta nousevaa kosteutta vahingoittamasta lasia.

Lasi tulee suojata sementtipölyltä, sateelta, kohtisuoralta auringonvalolta, hitsaus- ja hiontakipinöiltä, betonisilta valumavesiltä, nopeilta lämpötilan vaihteluilta sekä lämpötilaeroilta lasin keski- ja reuna-alueilla. Pitkäaikaisessa säilytyksessä lasi säilytetään ilmastoidussa ja kuivassa tilassa. Kysy myös mahdollisista lisäohjeista erikoislasien, kuten palolasien ja laminoitujen lasien, säilyttämiseen.


5. Käsittely

Lasi on hauras ja rikkoutuva materiaali, joten sitä on ehdottomasti käsiteltävä huolella. Lasin arimmat kohdat ovat reunat ja kulmat. Lasia ei saa koskaan työntää reunan varassa tai kääntää kulmiensa ympäri. Lasi voidaan kääntää nostamalla (tarvittaessa imukuppien avulla) tai kääntämisen tulee tapahtua koko lasin reunan varassa. Jos kääntöalustana käytetään pehmeää materiaalia, tulee sitä olla koko matkalla lasireunan alla.

Lasia käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita ja kuivia suojakäsineitä. Lasiin ei tule koskea käsin, jos käsissä voi olla jäämiä silikonista. Lasien käsittelyssä ei saa käyttää mitään teräviä, metallisia tai hankaavia työvälineitä, jotka saattavat vahingossa naarmuttaa lasin pintaa (esim. työhaalarin soljet ja nepparit, puukot, terät).

Jos lasiin tulee särö, ei lasia saa käyttää tai asentaa, koska rikkoutumisen vaara ja henkilövahinkojen syntymisen uhka ovat silloin suuria. Henkilövahinkojen välttämiseksi on lasia käsiteltäessä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojahanskoja, rannesuojia ja suojalaseja.


6. Tilaukseen liittyvät huomioitavat asiat

6.1 Tilauksen peruuttaminen


Vakiomittaisen varastotuotteemme pakkaamattoman ja toimittamattoman tilauksen voi peruuttaa ilman peruutuskustannuksia.

Jos tuote on tilattu mittatilaustyönä, veloitetaan kauppahinnasta 100%, jos tuotteen valmistus tai tuotekohtaisten raaka-aineiden hankinta on aloitettu.

6.2 Palautukset


Sähköpostilla, puhelimella tai verkkosivujemme kautta tilatuilla toimitetuilla vakiomittaisilla varastotuotteillamme sekä varastoheloillamme on 14 vuorokauden palautusoikeus silloin, kun tuotetta ei ole asetettu paikoilleen ja se on myyntikuntoinen. Palautusoikeus ei koske tiloistamme noudettuja vakiomittaisia tuotteita. Kaikista palautuksista on ilmoitettava ja sovittava etukäteen.

Mittatilaustyönä tilatuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

6.3 Toimituksen viivästyminen


Lasi on hauras ja rikkoontuva materiaali. Lasituotteiden valmistuksen eri vaiheissa ja kuljetuksen aikana voi sattua rikkoontumisia, jotka vaikuttuvat toimitusaikaan. Kolmannen osapuolen (esim. asentaja tai työkonevuokraamo) kanssa ei tule sopia etukäteen asennus- tai muuta aikaa ennen lasien vastaanottamista. Kimmelux Oy ei vastaa mahdollisessa toimituksen viivästymistilanteessa kolmannen osapuolen ylimääräisistä kustannuksista.

Vahvistetun tai luvatun toimitusajan mahdollisesti ylittyessä Kimmelux on oikeutettu kohtuudelliseen lisäaikaan. Jos tuotetta ei pystytä toimittamaan sovitussa lisäajassa, on asiakkaalla kuluttajasuojalain mukaan oikeus kaupan purkuun, mutta ei hinnan alennukseen.

6.4 Kuljetusvaurio ja korvauksen hakeminen kuljetusvakuutuksesta


Kuljetusvaurion varalta lähetyksen pakkaus on tarkistettava tavaraa vastaanottaessa. Kaikki näkyvät vahingot on merkittävä rahtikirjaan. Pakkauksen vahingoista on myös hyvä ottaa valokuva, jos mahdollista. Piilovaurioista on huomautettava rahdinkuljettajalle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua lähetyksen vastaanottamisesta.

Rahdinkuljettajalla ja/tai vakuutusyhtiöllä on oikeus tarkastaa vahingoittunut lähetys. Luvan kysyminen molemmilta tahoilta on suotavaa ennen tavaran hävittämistä.

Vaurioitunut lähetys kannattaa säilyttää erillään muista laseista, jotta vahinko ei pääse kasvamaan. Lähetys tulee säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa, eikä sitä tule lähteä kuljettamaan.

Korvauksen hakeminen kuljetusvakuutuksesta

Jos kuljetus on vakuutettu Lähitapiolassa asiakkaan puolesta (toimituslauseke CIP), tulee asiakkaan hakea vakuutusyhtiöltä korvausta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta tulee ilmoittaa Lähitapiola Vakuutusyhtiölle sekä rahdinkuljettajalle välittömästi.

Seuraavat vahinkoon liittyvät asiakirjat tulee liittää vahinkoilmoituksen mukaan: kauppalasku, rahtikirja, reklamaatio rahdinkuljettajalle sekä mahdolliset valokuvat.

Vakuutusyhtiön verkkosivuilta löytyy valmis reklamaatiopohja rahdinkuljettajalle sekä verkkosivuilla täytettävä vahinkoilmoituslomake vakuutusyhtiölle.

http://www.lahitapiola.fi/www/Yritysasiakkaat/Omaisuus+ja+toiminta/Vahinko_ja_korvaus/Omaisuusvahinko/etusivu.htm


Asiakirjat voi liittää hakemuksen mukaan lomakkeen kautta. Ne voi myös postittaa vastauslähetykuorella:

http://www.lahitapiola.fi/NR/rdonlyres/5FDA631A-4EF8-4E84-8C4D-E5AED4C8574B/0/Kuljetusvahingon_vastauslahetystunnus.pdf


tai voit faksata ne numeroon 020 605 1053

Lisätietoja voi kysyä Kuljetusvahinkojen asiantuntijayksiköltä numerosta 09 453 3977.

6.5 Virheellinen tuote


Jos tuotteessa havaitaan virhe, tuotetta ei saa asentaa. Kimmelux Oy ei vastaa mahdollisen korvaavan tuotteen asentamisesta johtuvista kuluista tai mahdollisesti asennuksesta aiheutuneista vahingoista.

Virheellisestä tuotteesta ja virheen laadusta tulee ilmoittaa välittömästi, kun virhe on havaittu. Mahdollisen korvaavan tuotteen tai kauppahintahyvityksen saamisen edellytyksenä on, että ilmoitus on tehty Kimmelux Oy:lle viimeistään kahden kuukauden kuluessa toimituksesta tai tavaran vastaanottamisesta. On kuitenkin huomioitava, että jos virhe johtuu tai voi johtua kuljetuksen aikana sattuneesta vauriosta, tulee ilmoitus tehdä viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua lähetyksen vastaanottamisesta. Lisäohjeita löytyy kohdasta 6.4 Kuljetusvaurio ja korvauksen hakeminen kuljetusvakuutuksesta.

6.6 Väärä tai puuttuva tuote


Jos asiakkaalle on toimitettu eri kuin tilausvahvistuksessa esitetty tuote tai toimituksesta puuttuu tuote/tuotteita, toimittaa Kimmelux Oy asiakkaalle oikean korvaavan tuotteen. Kimmelux Oy vastaa väärän tuotteen palautuskustannuksista. Palautuksista on aina ilmoitettava ja sovittava etukäteen. Korvaavan tuotteen toimittamisen edellytyksenä on, että tuotetta ei ole asennettu paikalleen.

6.7 Asennettaessa rikkoontunut tuote


Asennuksessa rikkoontunutta tuotetta ei korvata. On huomioitava, että lasi ei rikkoonnu itsestään. Yleensä rikkoontumisen syynä on lasin aikaisemmin saama osuma kuljetuksen tai asennuksen aikana. Paljas lasipinta on erittäin arka kolhuille. Pienikin osuma esimerkiksi laatta- tai kivipintaan riittää rikkomaan lasin.

6.8 Maksuehdot


Kimmelux Oy:ltä noudettavat tuotteet maksetaan noudettaessa. Maksuvälineenä käyvät käteinen, pankkikortti sekä seuraavat luottokortit: Visa, Visa Electron, MasterCard ja Maestro.

Toimitettavat tuotteet maksetaan joko ennakkomaksulla tai laskulla. Ennakkomaksulla maksetut tuotteet toimitetaan, kun maksusuoritus näkyy Kimmelux Oy:n tilillä. Laskun maksuaika on 7 päivää. Tarkistamme ennen ensimmäistä laskutusta asiakkaan luottotiedot. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorkoa.

7. Laadun arviointi


Lasin laatua tarkastellaan SFS-EN standardien mukaisesti, ellei erikseen toisin mainita tai sovita. Yleensä lasia tarkastellaan kahden metrin (2m) katseluetäisyydeltä kohtisuoraan lasipintaa vasten normaalissa päivänvalossa ilman taustavaloa tai suoraa auringon paistetta. Virheet, joita ei näin tarkastellen havaita, ovat pääsääntöisesti sallittuja. Laadun tarkistuksessa noudatetaan eurooppalaisia rakennuslasia koskevia standardeja, ellei yleinen käytäntö kyseisen tuotteen tai asiakkaan kohdalla tästä poikkea.

8. Eristyslasien takuu


Annamme eristyslaseillemme 5 vuoden takuun seuraavien takuuehtojen mukaisesti (Lähde: Suomen Tasolasiyhdistys Ry, Rakennuslasin vastaanottoa, käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja reklamointia käsittelevät ohjeet sekä eristyslasielementtejä koskevat takuuehdot, sivu 4).